Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Filip s.r.o., so sídlom Šancová 88, 83104 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 504 266, DIČ: 2120349583, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 114109 B a zákazníkov internetového obchodu, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Filip s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, predmetom ktorej je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na adrese www.rusko-na-tvar.sk.

Orgánom dozoru je
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax číslo: 02/58272 170
email: ba@soi.sk

 

NAKUPOVANIE S REGISTRÁCIOU AJ BEZ REGISTRÁCIE ZÁKAZNÍKA

Zákazníkom internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke a zadala objednávku tovaru. Zákazník môže uskutočniť nákup prostredníctvom registrácie, ktorá mu prináša výhody a priebežné zasielanie informácii o stave objednávky na ním zadanú e-mailovú adresu. Nákup môže zákazník uskutočniť aj bez registrácie.

 

OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

Tovar je možné objednať v niekoľkých krokoch. V prvom kroku si vyberiete tovar z ponuky a kliknutím na „Pridať do košíka“ tovar vložíte do virtuálneho nákupného košíka. V ďalšom kroku prejdete k pokladni, kde vyplníte kontaktné údaje pre fakturáciu a doručenie zásielky, zvolíte si spôsob dopravy a platby. Následným odoslaním objednávky prijímate naše obchodné podmienky a objednávku odosielate s povinnosťou platby. Bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme automatické potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady na doručenie (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky, že bol informovaný o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe použitia a údržby výrobku.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, t. j. akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Akceptáciu objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od kupujúceho potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie tovaru kupujúcemu. Predávajúci má právo až do momentu odoslania tovaru kupujúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj informovanie kupujúceho, že ním objednaný tovar nemožno dodať.

 

CENY

Kúpna cena za objednaný tovar je cena uvedená na stránke internetového obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim. Všetky ceny tovaru sú uvádzané ako konečné (predávajúci nie je platiteľom DPH). Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania skladových zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

MENA

Ceny v e-shope sú primárne uvádzané v mene Eur. Všetok tovar je fakturovaný v mene Eur (aj pri objednávkach zasielaných mimo Slovenskej republiky).

 

DODACIE LEHOTY

Dodacia lehota uvádza do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy (pri platbe vopred od pripísania sumy na náš účet) zvyčajne daný tovar odosielame (odovzdávame zásielku prepravcovi). Dodacia lehota má orientačný charakter a je závislá od dostupnosti daného produktu na sklade. V prípade, že daný produkt máme skladom a zásielka je objednaná na dobierku, tovar expedujeme zvyčajne v ten deň alebo v nasledujúci pracovný deň, maximálne však do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe vopred je zásielka posielaná zvyčajne nasledujúci pracovný deň po pripísaní peňazí na účet. Najneskôr však do 3 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo objednávok v krátkom čase), sa môže dodacia lehota predĺžiť o čom budeme vždy kupujúceho bezodkladne informovať.

 

MIESTO A SPÔSOB DODANIA TOVARU

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. Túto skutočnosť však musí uviesť písomne v protokole ako dôvod neprevzatia zásielky u prepravcu.

 

SPÔSOB PLATBY

  • Dobierka (platba pri prevzatí zásielky)
  • Platba vopred na účet
  • Platba v hotovosti pri osobnom odbere

Platobné údaje pri platbe vopred na účet

IBAN: SK08 0200 0000 0037 2943 4851
Variabilný symbol: číslo objednávky
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Majiteľ účtu: Filip s.r.o.

 

POŠTOVNÉ A INÉ POPLATKY

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame poštovné podľa vybraného spôsobu dopravy. Spôsob dopravy si kupujúci zvolí v poslednom kroku objednávky, pričom v tomto kroku sú uvedené aj príslušne ceny za jednotlivé spôsoby doručenia.

AKCIA 3 plus 1

Pri objednávke 3 rúšok má zákazník 4 rúško zdarma. Zákazník musí zadať 4 rúška do nákupného košíka a pri objednávke sa mu automaticky cena 4 rúška odráta. Táto akcia platí na jednu objednávku jeden krát. T.j. napr. keď zákazník v rámci jednej objednávky zadá do košíka 8 rúšok, odrátaná mu bude suma jedného rúška.

BAVLNENÉ RÚŠKA

Bavlnené rúška sú výrobok, ktorý slúži na opakované nosenie na tvári. Sú dvojvrstvové, pričom vrchnú časť tvorí jemná bavlna a vnútro je tvorené perforovanou bavlnenou látkou pre lepšiu priedušnosť. Rúško je kus odevu, ktorý môže slúžiť aj ako ochranná pomôcka. Môže svojím spôsobom poslúžiť v čase alergií na zabránenie vdýchnutia alergénov (napríklad v čase kvitnutia topoľov a pod.) alebo môže byť spoločenským prínosom pri spomalení šírenia infekčnej nákazy. Bavlnené rúško bráni rozptyľovaniu kvapôčok, ktoré vydychujeme pri rozprávaní a zabraňuje tak ich dopadaniu na zem, okolité predmety či osoby. Bavlnené rúško nedokáže zabezpečiť ochranu jeho používateľa proti vírusovým infekciám. Rúško nie je možné z hygienických dôvodov vymeniť ani vrátiť. Obsahuje vložku na antibakteriálny filter, ktorý zvýši jeho ochrannú funkciu.

 

STAROSTLIVOSŤ O RÚŠKA

Pred prvým použitím rúška ho odporúčame vyprať, pričom do prania. Pred každým použitím rúška odporúčame jeho dezinfekciu. Postačujúce by malo byť prežehlenie bavlnenej časti parou. Pri zašpinení je štandardne postačujúce pranie na 40°C. Odporúčame prať na nižších otáčkach (do 800 otáčok za minútu). Bavlnené rúško je zo svojej podstaty a účelu na pravidelné nosenie a jeho opakované pranie považované za spotrebný materiál, ktorý pri jeho pravidelnom používaní podlieha prirodzenému opotrebeniu, čo nie je možné reklamovať. Pravidelným praním na vysokej teplote, alebo dokonca zalievaním horúcou vodou môže rúško podliehať jeho opotrebeniu ešte

 

POUŽÍVANIE RÚŠKA

Ak nosením rúška zistíte, že trpíte alergickou reakciou na použité materiály, rúško ďalej nepoužívajte. Ak došlo používaním rúška k jeho opotrebeniu, prípadne poškodeniu, ktoré by mohlo spôsobiť, že rúško nebude plniť svoj účel, alebo by jeho používaním mohlo dôjsť k zraneniu či iným škodám, rúško taktiež ďalej nepoužívajte. Ak pri používaní rúška máte z nejakého dôvodu problémy s dýchaním (horšie dýchanie, dýchavičnosť a pod.), rúško nepoužívajte. Obzvlášť dôležité je sledovanie dýchania pri používaní rúška menšími deťmi.

 

REKLAMÁCIA

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný dodaný tovar skontrolovať, či neobsahuje výrobné vady alebo poškodenia spôsobené napríklad prepravou. V prípade ich zistenia je kupujúci povinný toto bezodkladne oznámiť predávajúcemu emailom na info@rusko-na-tvar.sk a dodaný tovar reklamovať. Do predmetu mailu uveďte text „Reklamácia“. V texte mailu uveďte informácie o objednávke – jej číslo, fakturačné údaje a dôvod reklamácie (priložte fotodokumentáciu). Následne nám rúško zašlite na adresu sídla spoločnosti. V zákonnej lehote na vybavenie reklamácie túto reklamáciu vyriešime v snahe o dosiahnutie spokojnosti zákazníka (chybný kus vymeníme, alebo vám vrátime peniaze za takýto produkt).

 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Ak si prajete zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte emailom na info@rusko-na-tvar.sk a uveďte číslo objednávky.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky). O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade ak došlo k úhrade objednávky vopred na účet, bude vám vrátená suma za tovar, ktorý nebudeme vedieť dodať.

 

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť nakoľko podľa zákona č. 102/2014 Z. z. sa na tovar aplikuje výnimka, keďže ide o tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do

 

OSOBNÉ ÚDAJE, ICH SPRACOVÁVANIE A OCHRANA

Spoločnosť Filip s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov. Kupujúci zadaním objednávky súhlasí, aby predávajúci uschovával jeho osobné údaje, a to najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho na účely uvedené nižšie (napr. meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu a emailovú adresu, prípadne IČO a DIČ fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cez hraničným prenosom osobných údajov do členských krajín Európskej únie, a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, za účelom poštového styku, t. j. doručenia objednaného tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti kupujúcemu, za účelom registrácie do informačnom systému predávajúceho, ktorým je databáza odberateľov a užívateľov elektronického obchodu, najmä pre účely spracovania a tlače daňových dokladov a marketingové účely predávajúceho. Predpokladá sa, že osobné údaje budú sprístupnené kuriérskym spoločnostiam za účelom dopravy objednaného tovaru.

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, t.j. do času splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym podkladom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu.

Predávajúci po splnení účelu (t. j. po zrušení registrácie kupujúceho v elektronickom obchode prevádzkovateľa) spracúvania zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov je kupujúci oprávnený odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

COOKIES

Prevádzkovateľ eshopu týmto informuje užívateľov stránok, že spracováva súbory cookies, vrátane trvalých súborov cookies a užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas, ktorý je udelený na dobu 24 mesiacov.
Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ informácie o tom, ako e-shop užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Filip s.r.o. a jej zákazníkom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť Filip s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.rusko-na-tvar.sk Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29.10.2020.